Αιτήσεις για Βρετανικά Πανεπιστήμια


Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος CITY SCHOOL αναλαμβάνει υπεύθυνα και διεκπεραιώνει με επιτυχία την διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε όλα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ουαλίας, Σκωτίας και Βόριας Ιρλανδίας και για όλες τις ειδικότητες σπουδών με απευθείας εισαγωγή στα βρετανικά πανεπιστήμια της επιλογής σας.

 

Αναλαμβάνουμε όλες τις ουσιαστικές και τυπικές διαδικασίες όπως:

 

 • →   την υποβολή αιτήσεων και επίσημων εγγράφων

 

 • →   την καθοδήγηση

 

 • →   την αναλυτική ενημέρωση

 

 • →   τις επίσημες μεταφράσεις/επικυρώσεις όλων των δικαιολογητικών

 

 • →   την δημιουργία ξεχωριστού αρχείου-φακέλου και λογαριασμού ηλ.ταχυδρομείου

 

 • →   την διεκπεραίωση του μεγάλου όγκου της αλληλογραφίας

 

 • →   τις συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλα τα πανεπιστήμια

 

 • →   την σύνταξη συστατικών επιστολών

 

 • →   την κατοχύρωση θέσης στα πανεπιστήμια που θα σας δεχτούν

 

 • →   προσωπική επαφή με τους καθηγητές του πανεπιστημίου

 

 • →   την κατοχύρωση φοιτητικής εστίας/κατοικίας

 

 • →   την κατοχύρωση του επιδόματος από την βρετανική κυβέρνηση που σημαίνει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι φοιτητές σπουδάζουν δωρεάν

 

 • →   την εγγραφή σας στην σχολή

 

 • →   και τέλος την συμμετοχής σας σε σεμινάρια με θέματα όπως το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας, ο τρόπος ζωής, βαθμολογικές κλίμακες κτλ.

 

Είναι γεγονός πως έχουν εμπιστευτεί τις ποιοτικές υπηρεσίες μας φοιτητές από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και πλέον απολαμβάνουν την φοιτητική τους ζωή.

Η παρουσία μας όλα αυτά τα χρόνια στην ΑΓΓΛΙΑ μας έχει επιτρέψει να έχουμε προσωπικές επαφές και διασυνδέσεις με στελέχη πολλών πανεπιστημίων, διοικητικά και ακαδημαϊκά, και ως εκ τούτου στο CITY SCHOOL μπορείτε να αισθανθείτε την ασφάλεια και την σιγουριά ότι θα πετύχετε την εισαγωγή σας στο πανεπιστήμιο και στον κλάδο της επιλογής σας.

 


Ο εκπαιδευτικός όμιλος CITY SCHOOL αναλαμβάνει υπεύθυνα τις διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα καλύτερα πανεπιστήμια του Ηνωμένο Βασίλειου.

 

Παρέχονται οι εξής εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε υποψήφιο:

 

 • →   έρευνα κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος

 

 • →   συμβουλευτική σε ζητήματα καριέρας με ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εργασιακής αποκατάστασης

 

 • →   αναλυτικές πληροφορίες για τα επιλεχθέντα πανεπιστήμια όπως: τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τις προϋποθέσεις Αγγλικών (IELTS), το κόστος διδάκτρων, το κόστος ζωής κτλ.

 

 • →   την υπεύθυνη και επαγγελματική συμπλήρωση όλων των αιτήσεων

 

 • →   την δημιουργία ξεχωριστού αρχείου-φακέλου και λογαριασμού ηλ.ταχυδρομείου

 

 • →   τις μεταφράσεις/επικυρώσεις όλων των απαραίτητων επίσημων εγγράφων

 

 • →   την διεκπεραίωση του μεγάλου όγκου της αλληλογραφίας μεταξύ σπουδαστή και πανεπιστημίου

 

 • →   την κατοχύρωση θέσης στα πανεπιστήμια που θα σας δεχτούν

 

 • →   τις συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα πανεπιστήμια

 

 • →   προσωπική επαφή με τους καθηγητές του πανεπιστημίου

 

 • →   την κατοχύρωση φοιτητικής εστίας/κατοικίας

 

 • →   την προετοιμασία συνέντευξης μέσω Skype ή τηλεφωνικά (από τις εγκαταστάσεις μας)

 

 • →   εξειδικευμένα σεμινάρια που προετοιμάζουν τον υποψήφιο για την ακαδημαϊκή του εξέλιξη στη Μεγάλη Βρετανία

 

Μόνο στο CITY SCHOOL οι φοιτητές έχουν την εγγύηση ενός ομίλου που διαθέτει την απόλυτη εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

eXTReMe Tracker